Kontenery budowlane – kontenery otwarte lub z pokrywą

Dowiedz się więcej o kontenerze otwartym.

Kontenery na odpady mają bardzo ważną funkcję podczas wykonywania robót budowlanych – umożliwiają zgodne z prawem usunięcie pozostałości po demontażu stolarki, skuwaniu płytek i innych czynnościach. Jakie rodzaje kontenerów budowlanych są w sprzedaży? U kogo można je kupić?

Kontenery budowlane – postaw na wysoką jakość

Na rodzimym rynku wytwórstwem pojemnych i wytrzymałych kontenerów na odpady zajmuje się Ekombud Sp. z o.o. – w swojej ofercie posiada m.in. kontenery na złom i kontenery na gruz. Z tego typu pojemników korzystają nie tylko firmy budowlane, ale też podmioty zajmujące się użyczaniem kontenerów na odpady budowlane, przedsiębiorstwa usług komunalnych czy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOKi, które oprócz resztek powstających w gospodarstwach domowych, przyjmują także gruz betonowy i ceglany, złom oraz innego typu pozostałości poremontowe.

Kontenery wykorzystywane na budowach – rodzaje

W sprzedaży jest sporo wariantów pojemników na odpady. Są kontenery z pokrywą, otwarte, kontenery stalowe, muldy asymetryczne i symetryczne, pojemniki z plandeką oraz mnóstwo innych modeli. Wśród dostępnych na rynku kontenerów stosowanych w budownictwie najpopularniejsze są modele rolkowe, hakowe, a także samowyładowcze. Kontener hakowy może znaleźć zastosowanie na budowie lub w zakładzie produkcyjnym. Zależnie od zapotrzebowania można wyposażyć się w kontener otwarty lub z pokrywą. Na placach budowy częstokroć wykorzystywane są także kontenery do transportu surowców sypkich – najczęściej są to modele samowyładowcze, które można prędko rozładować.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]