Aktualnego kursu funta szterlinga szukaj w kantorach online

Solidna porcja wiedzy o kurs funta w kantorach. Zobacz koniecznie!

Funt brytyjski, którego właściwą nazwą jest funt szterling, to jedna z najsilniejszych walut świata. Mimo przynależności pierwotnie do struktur Wspólnoty Europejskiej a potem UE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii nie weszło do strefy euro i utrzymało swoją historyczną walutę.

Funt szterling – silny pieniądz, który przetrwał liczne problemów

Na skutek Brexitu, który okazał się procedurą trwającą ponad cztery lata, cena funta względem euro oraz dolara zdecydowanie spadła. Miało to związek m.in. z oznajmieniem przez znane podmioty, w tym te związane z sferą finansów, rezygnacji z rynku brytyjskiego, co groziło zmniejszeniem się ilości zatrudnianych pracowników, a pośrednio także spadkiem PKB. Odrabianie nagłego spadku kursu funta szterlinga z połowy 2016 r. odbywa się stosunkowo powoli i przy całkiem znacznych wahaniach wartości waluty. Dodatkową przeszkodą w tym procesie stał się kryzys z 2020 r. spowodowany długotrwałym zamknięciem angielskiej gospodarki na czas trwania pandemii wirusa COVID-19. Warto jednakże podkreślić, iż funt brytyjski to wyjątkowo mocna waluta, będąca w obiegu na Starym Kontynencie już od dziewięciuset lat, która w samym tylko ubiegłym wieku podźwignęła się po znacznych spadkach spowodowanych rezygnacją z powiązania funta ze złotem, dewaluacji z 1949 r. i głośnym ataku spekulantów walutowych z 1992 r.

Wykresy kursu funta są na stronie kantoru online

Funt szterling jest dla Polaków znaczącą walutą, w której nadal często lokują swoje pieniądze. Jest tak przede wszystkim w związku z tym, że pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, gros pracujących tam rodaków nie zamierza wrócić do ojczyzny i w dalszym ciągu wspomaga finansowo swoich krewnych w Polsce. Aktualnym kursem funta interesuje się tym samym znaczna grupa Polaków. Szuka ona zwłaszcza przejrzystych komunikatów nie tylko o przeliczniku tej waluty na euro oraz złotówki, ale często też statystyk historycznych dotyczących dziesięciu lat wstecz. Takie analizy znajdują się np. na stronie kantoru internetowego, który aktualizuje kurs co parę sekund. Dostęp do aktualnych danych umożliwia także wprawnym inwestorom zlecać wymianę waluty po rentownym kursie.