Alternatywa dla metody memoriałowej – o metodzie kasowej

Porządna porcja informacji o metodzie kasowej. Zobacz koniecznie!

Właściciele firm z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W tej sytuacji fiskus nie patrzy na to czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po wpływie od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość krajowych przedsiębiorców

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w sytuacji, gdy muszą kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o zapłacie za zrealizowane usługi czy też sprzedane towary. Jeśli to zdarza się nagminnie, nawet bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w rezultacie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył łącznie z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Z uwagi na przytoczony powyżej limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, jednak muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa także w drugą stronę. Jeśli zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe oznaczanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do dokładnego śledzenia otrzymywanych opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Z reguły powodem tego jest kwestia regularnego kontrolowania otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do stałego ich śledzenia, aby nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Jednak już przy kilkuset fakturach pilnowanie wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]