Biznesowe ABC – noty księgowe na 40 euro

Niezbędne informacje w temacie not księgowych na 40 euro. Przekonaj się!

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Niecałą dekadę temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w razie wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na kwotę 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co ważne, notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez konieczności uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy pielęgnowanych często przez szmat czasu dobrych kontaktów biznesowych. Przecież przyczyną poślizgu w przelaniu opłaty mogą być krótkotrwałe kłopoty finansowe bądź jednorazowe niedopatrzenie dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Sprawdź bezpłatny generator not księgowych

W momencie, gdy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem ustawa mówi o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które wyposażone jest też w wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]