Badania psychologiczne kierowców – niezbędne dla zawodowców

Zleć badania psychotechniczne Bielsko Biała.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się tego typu badaniom. Są one wymagane w przypadku kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Łatwo zauważyć zatem, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć jedynie w przypadku, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Celem badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnych urządzeń. W toku badań znaczenie ma wiek kierowcy, ponieważ sprawdzane parametry słabną wraz z wiekiem, a zatem trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność testów, to badania kierowców zazwyczaj robi się co pięć lat, ale gdy ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są poddawać się badaniom każdego roku.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]