Dlaczego badania wysokościowe są takie ważne

Dowiedz się, jak zamówić badania wysokościowe Bielsko Biała.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma za dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie poznawaniem relacji badanych pacjentów z innymi ludźmi. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są między innymi w stosunku do osób planujących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe tak naprawdę niewiele różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy osobowościowe, temperamentalne, inteligencji. Ich istotnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić między innymi zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy i wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują również wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Przekazywanie fałszywych informacji nikomu nie pomoże.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak umiejętności, jak i wiedzę do przeprowadzania tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o konieczności ich noszenia zdecydował okulista.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]