Kraków PFRON, ochrona osób i mienia Kraków

Kto może postawić na ochronę osób i mienia?

Sposobów zabezpieczania mienia oraz osób jest mnóstwo. Jedną z nich jest wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji najczęściej korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale też w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można również wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także znajdującym się w nich pracownikom czy klientom, można zapewnić, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek stałym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników ma obowiązek każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. W efekcie w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]