Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków - uzupełnij swoją wiedzę!

Na skuter otwarcia się naszego kraju na biznes z większości państw świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń wykonują tysiące poświadczonych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, że w internecie nietrudno wyszukać darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest nierzadko wymagane, np. gdy potrzebujemy poświadczonego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach głowimy się, jak z grubsza obliczyć cenę przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Język, termin realizacji, typ przekładu – to wpływa na ostateczny koszt usługi

Ostateczną cenę tłumaczenia tekstu kształtują następujące elementy:
1. Język, z którego bądź na który pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (francuski, portugalski) albo germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie z pewnością tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) lub słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, białoruskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest praktycznie o wiele tańsza aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
3. Czas wykonania przekładu. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “ekspresowo” musimy szykować się na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia lub tematy, których dotyczy dokument. Translacja dysertacji medycznych, prac naukowych czy umów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla danej branży, lecz również stosowną wiedzę, aby właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas przekładu niewybaczalnych pomyłek.

Tłumaczenie uwierzytelnione a zwykłe

Warto podkreślić, iż przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia bądź dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia kursu, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym nadaje mu odrębny numer, jak również oznacza czy przekład wykonano z odpisu, kopii lub oryginału. Tłumacze przysięgli zwykle określają stały cennik za translację popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie potrzeby zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]