Po co wykonuje się psychologiczne badania operatorów maszyn?

Zajrzyj w to miejsce jeśli chcesz zamówić badania operatorów Bielsko Biała.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą długi czas i niezwykle dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza zgłębić nasze rodzinne relacje. Jak się jednak okazuje badania te znajdują także zastosowanie na przykład w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: co się na nie składa?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie odbiegają znacznie od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy osobowościowe i temperamentalne, testy aparaturowe i testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie należy się bać. Do ich wypełnienia powinno się podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma rzetelność i szczerość udzielanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w przypadku osób planujących pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy poddana badaniom osoba będzie potrafiła w odpowiednio szybki sposób reagować na nieoczekiwanie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają też predyspozycje do koncentracji uwagi, oceny prędkości obiektów będących w ruchu oraz widzenia steroskopowego. Wszystko to ma w wypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich wykonywaniem?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić jedynie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest ukończenie studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]