tłumacz przysięgły języka rosyjskiego Kraków, tłumaczenia rosyjski Kraków

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Ubiegłe lata to czas przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, iż wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się również znaczna część Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub studiów w naszym kraju.

Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy bądź Białorusi. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Tym samym, by pracować w tym zawodzie, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]